آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1393/5/6
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
318.2 0 53 15 25.3 37 13.6 شهرکرد
261.1 0 30 7 26 35.8 16.2 بروجن
308.4 0 27 3 27.6 36.8 18.4 بن
  295.8 0 21 6 29.3 37.6 21 سامان  
  413.3 0 35 10 25.8 36.8 14.8 سورشجان  
1067.4 0 38 15 24.4 33.3 15.5 کوهرنگ
496.1 0 41 16 28 38.6 17.4 لردگان
431 0 44 7 26.5 36.9 16.1 فارسان
241.9 0 40 6 26.8 37.9 15.7 فرخشهر
416 0 51 13 23.3 33.4 13.2 بلداجي
489.7 0 26 8 30.5 39 22 اردل
512.1 0 40 21 24.7 33.4 16 آورگان
0 46 9 26.2 36.8 15.6 گندمان
407 0 48 20 25.7 36.6 14.8 دزک
  487.5 0 32 12 28.6 38.6 18.6 مالخليفه  
  0 48 14 27.8 37.2 18.4 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  دوآب صمصامی  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1393 مرداد
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 47 9 24.1 37 10.2 شهرکرد
0 26 8 24.1 35.8 12 بروجن
0 25 4 24.9 36.8 13.4 بن
  0 22 7 26.8 37.6 16.2 سامان  
  0 31 10 24.6 36.8 11.7 سورشجان  
0 36 13 24.1 34.9 12.9 کوهرنگ
0 38 11 28.4 40 14.6 لردگان
0 39 7 25.6 37.1 13.8 فارسان
0 36 6 25.7 37.9 13.2 فرخشهر
0 50 11 23.1 34 10 بلداجي
0 24 7 30 39 19.2 اردل
0 41 19 23 33.4 13 آورگان
  0 39 9 25.2 36.8 13.5 گندمان  
0 50 20 25.1 36.6 14 دزک
0 33 12 28.7 40.4 17.2 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.