یش بینی تخصصی و کاربردی

 پيش بيني تخصصي - کاربردي

  • نقشه های پيش  بيني

نقشه هاي پيش يابي

 

  THK & 500/1000 Sea Level Pressure 500hpa

Forecast time   hour

 
  --- +00  
  +12  
  +24  
  +36  
  +48  
  +60  
  +72  
  +84  
  +96  
  +108  
  +120  
  +132  
  +144  
  +156  
               +160  

منبع نپایگاه اینترنتی سازمان هواشناسی کشور

وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي