درگاه خدمات الکترونیکی ایران 
     

بارندگی

تصاویر ماهواره

پیش بینی

آمار روزانه

هوای فعلی

آمار ماهانه

جهت مشاهده وضع فعلی هوا ی سایر شهرها  کلیک فرمائید

هوای مراکز استانها در 24 ساعت گذشته

تصاویر ماهواره ای

پیش بینی وضعیت هوای استان

بيست و چهار ساعت آينده : کمی تا قسمتی ابری گاهی وزش باد شدید
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

پیش بینی دمای بیشینه و کمینه °C
از ساعت 12 مورخه : 11/11/۱۳۹۳  تا 24 ساعت آینده

13 : حداکثر دمای شهرکرد

-7 : حداقل دمای شهرکرد

-5 : حداقل دمای بروجن

13 : حداکثر دمای بروجن

17 : حداکثر دمای لردگان

-1 : حداقل دمای لردگان

8 : حداکثر دمای کوهرنگ

6-  :حداقل دمای کوهرنگ

پیش بینی فصلی

وضع هوای راهها

وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي