پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
1394/11/19 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاويرماهواره اي: بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر تداوم فعالیت سامانه ناپایدار تا فردا اوایل روزدر سطح منطقه می باشد که در برخی نقاط موجب افزایش ابر و وزش نسبتاً شدید باد خواهد شد . روز های سه شنبه و چهارشنبه روند کاهش نسبی دمای هوا را نیز در پیش رو خواهیم داشت. در منطقه کوهرنگ تا فردا اوایل روز وزش نسبتاً شدید بادو بارش برف و باران و رخداد پدیده کولاک برف دور از انتظار نیست.از فردا اواسط روز به تدریج شاهد کاهش ابرو پدیده در این منطقه نیز خواهیم بود
قسمتی تا نیمه ابری گاهی وزش باد نیمه ابری دربعضی ساعات بارش برف و کولاک برف قسمتی تا نیمه ابری گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
-7 °C حداقل دماي شهرکرد
9 °C حداکثر دماي شهرکرد
0 °C حداقل دماي بروجن
5 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : قسمتی تا نیمه ابری گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تاکمی ابری
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در اواخر وقت افزایش ابر
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
3- °C حداقل دماي کوهرنگ
1 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : نیمه ابری دربعضی ساعات بارش برف و کولاک برف
چهل و هشت ساعت آينده : نیمه ابری در بعضی ساعات بارش برف و وزش باد اواسط روز کاهش ابر
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در اواخر وقت افزایش ابر
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
-2 °C حداقل دماي لردگان
12 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : قسمتی تا نیمه ابری گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تاکمی ابری
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در اواخر وقت افزایش ابر
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
1- خوداری از هرس باغات میوه قبل از سپری شدن فصل سرد 2- پوشاندن تنه درختان با گونی جهت جلوگیری از خسارت جوندگان 3- خاک دهی پای درختان که به علت عملیات کشاورزی یا بارندگی بیرون قرار گرفته به منظور جلو گیری از سرمازدگی ریشه ها 4-تهويه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن هاي پرورش قارچ و انبارها به دلیل كاهش محسوس دما 5-كنترل ذخیره سوخت واحدهاي تولیدي قارچ خوراكي و مرغداري ها و گلخانه ها 6-حفوظ نمودن ساقه نهال هاي جوان در مقابل جوندگان مانند خرگوش 7-هدايت آبهاي حاصل از بارش به مزارع و باغات جهت انجام يخ آب و به منظور مبارزه با آفات و جوندگان موذي 8-مبارزه با جوندگان در مزارع گندم، جو و زعفران با استفاده از طعمه مسموم 9-تهويه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداري ها و دامداري ها به دلیل كاهش محسوس دما
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس