پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۳۹5/02/14 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاويرماهواره اي: نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر عبور امواج ضعیف از تراز میانی جو طی سه روز آینده می باشد. طی این مدت آسمان استان صاف تا کمی ابری ، در بعد از ظهرها افزایش ابر و در برخی ساعات غبار آلود(رقیق) خواهد بود. طی این مدت بارش پراکنده باران در پاره ای از مناطق شمالی و شرقی استان دور از انتظار نیست .
صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی  وزش باد   صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد  در بعد از ظهر احتمال بارش پراکنده صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی  وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
4 °C حداقل دماي شهرکرد
25 °C حداکثر دماي شهرکرد
5 °C حداقل دماي بروجن
23 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد و غبار صبحگاهی
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد نسبتا شدید و غبار صبحگاهی
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
5 °C حداقل دماي کوهرنگ
21 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد در بعد از ظهر احتمال بارش پراکنده
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد نسبتا شدید در بعد از ظهر احتمال بارش پراکنده
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
10 °C حداقل دماي لردگان
29 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد و غبار صبحگاهی
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد نسبتا شدید و غبار صبحگاهی
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس