پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
1394/07/16 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه وتصاويرماهواره اي: بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر عبور موجی از فراز منطقه طی سه روز آینده می باشد. طی این مدت افزایش ابر، وزش باد نسبتا شدید و رگبارهای موقتی با رعدوبرق در برخی نقاط، خصوصا در منطقه کوهرنگ پیش بینی می شود. همچنین به دلیل افزایش سرعت وزش باد درسطح منطقه، وقوع پدیده گردوخاک طی این مدت دور از انتظار نیست
کمی تا نیمه ابری، گاهی وزش بادنسبتا شدید و گردوخاک با احتمال رگبار و رعدو برق کمی تا نیمه ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید و رگبار پراکنده و رعدوبرق کمی تا نیمه ابری، گاهی وزش بادنسبتا شدید و گردوخاک با احتمال رگبار و رعدو برق
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
10 °C حداقل دماي شهرکرد
23 °C حداکثر دماي شهرکرد
9 °C حداقل دماي بروجن
23 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : کمی تا نیمه ابری، گاهی وزش بادنسبتا شدید و گردوخاک با احتمال رگبار و رعدو برق
چهل و هشت ساعت آينده : کمی تا نیمه ابری، گاهی وزش بادنسبتا شدید و گردو خاک با احتمال رگبار و رعدو برق
هفتاد و دو ساعت آينده : کمی ابری در بعد از ظهر نیمه ابری و وزش بادنسبتا شدید
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
9 °C حداقل دماي کوهرنگ
20 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : کمی تا نیمه ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید و رگبار پراکنده و رعدوبرق
چهل و هشت ساعت آينده : کمی تا نیمه ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید و رگبار و رعدوبرق
هفتاد و دو ساعت آينده : کمی تا نیمه ابری در بعد از ظهر نیمه ابری و وزش باد نسبتا شدید و رگبار پراکنده و رعدوبرق
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
14 °C حداقل دماي لردگان
28 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : کمی تا نیمه ابری، گاهی وزش بادنسبتا شدید و گردوخاک با احتمال رگبار و رعدو برق
چهل و هشت ساعت آينده : کمی تا نیمه ابری، گاهی وزش بادنسبتا شدید و گردو خاک با احتمال رگبار و رعدو برق
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف در بعد از ظهر نیمه ابری و وزش بادنسبتا شدید و گردو خاک
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس