پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۳۹۳/۰۱/27 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاوير ماهواره اي : بررسي نقشه هاي پيش يابي عددی نشان دهنده عبور امواج ضعیف طی امروز و فردا از فراز منطقه می باشد که پیش بینی می شود افزایش ابر، وزش باد و دراواخر وقت روز جمعه بارش پراکنده را در شهرهای شمالی استان سبب شود
کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
4 °C حداقل دماي شهرکرد
21 °C حداکثر دماي شهرکرد
7 °C حداقل دماي بروجن
21 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابرو وزش باد، اواخر وقت احتمال بارش پراکنده
هفتاد و دو ساعت آينده : کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
5 °C حداقل دماي کوهرنگ
17 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابرو وزش باد، اواخر وقت احتمال بارش پراکنده
هفتاد و دو ساعت آينده : کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد، اواخر وقت احتمال بارش پراکنده
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
9 °C حداقل دماي لردگان
25 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابرو وزش باد، اواخر وقت احتمال بارش پراکنده
هفتاد و دو ساعت آينده : کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس