پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
1394/01/06 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه وتصاويرماهواره اي: بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی، بیانگر ادامه فعالیت سامانه بارشی در استان می باشد که به تناوب تا فردا موجب افزایش ابر، رگبارو رعد و برق ، در ارتفاعات بارش برف و وزش باد در برخی نقاط استان خواهد شد. طی این مدت در مناطق مستعد، رخداد تگرگ دور از انتظار نیست
نیمه ابری دربعدازظهر ابری گاهی رگبار ورعدوبرق و وزش باد نسبتا شدید نیمه ابری دربعدازظهر ابری گاهی رگبار ورعدوبرق و وزش باد نسبتا شدید نیمه ابری دربعدازظهر ابری گاهی رگبار ورعدوبرق و وزش باد نسبتا شدید
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
1 °C حداقل دماي شهرکرد
14 °C حداکثر دماي شهرکرد
4 °C حداقل دماي بروجن
13 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : نیمه ابری دربعدازظهر ابری گاهی رگبار ورعدوبرق و وزش باد نسبتا شدید
چهل و هشت ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار ورعدوبرق و وزش باد به تدریج کاهش ابر و پدیده
هفتاد و دو ساعت آينده : کمی ابری و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
3 °C حداقل دماي کوهرنگ
10 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : نیمه ابری دربعدازظهر ابری گاهی رگبار ورعدوبرق و وزش باد نسبتا شدید
چهل و هشت ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار ورعدوبرق و وزش باد به تدریج کاهش ابر و پدیده
هفتاد و دو ساعت آينده : کمی ابری و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
5 °C حداقل دماي لردگان
16 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : نیمه ابری دربعدازظهر ابری گاهی رگبار ورعدوبرق و وزش باد نسبتا شدید
چهل و هشت ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار ورعدوبرق و وزش باد به تدریج کاهش ابر و پدیده
هفتاد و دو ساعت آينده : کمی ابری و وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس