پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
1394/03/07 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه وتصاويرماهواره اي: بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر عبور امواج ضعیف از فراز منطقه، طی سه روز آینده می باشد. در این مدت، بعدازظهرها افزایش ابر و گاهی وزش باد نسبتا شدید و پدیده گردوغبار در سطح استان پیش بینی می شود. از روز جمعه و طی روزهای شنبه و یکشنبه آینده دمای هوا افزایش محسوسی را تجربه خواهد کرد.
غبارالود، در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد صاف تاکمی ابری، در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد غبارالود، در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
8 °C حداقل دماي شهرکرد
27 °C حداکثر دماي شهرکرد
12 °C حداقل دماي بروجن
24 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : غبارالود، در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : غبارآلود، اواسط روز افزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف و غبارآلود، اواسط روز افزایش ابر و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
11 °C حداقل دماي کوهرنگ
22 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تاکمی ابری، در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری و غبار رقیق، اواسط افزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری و غبار رقیق، اواسط افزایش ابر و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
15 °C حداقل دماي لردگان
30 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : غبارالود، در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : غبارآلود، اواسط روز افزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف و غبارآلود، اواسط روز افزایش ابر و وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس