پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۳۹۳/02/04 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاوير ماهواره اي : بررسي نقشه هاي پيش يابي عددی نشان دهنده عبور امواج ضعیف طی 48 ساعت آینده از فراز منطقه می باشد. طی این مدت افزایش ابر و وزش باد در برخی ساعات پیش بینی می شود.
صاف تا کمی ابری در بعدازظهر رشد ابر  و وزش باد صاف تا کمی ابری در بعدازظهر رشد ابر  و وزش باد صاف تا کمی ابری در بعدازظهر رشد ابر  و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
3 °C حداقل دماي شهرکرد
22 °C حداکثر دماي شهرکرد
4 °C حداقل دماي بروجن
21 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعدازظهر رشد ابر و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : کمی ابری دربعدازظهرافزایش ابرو وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : قسمتی ابری دربعدازظهرافزایش ابرو وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
4 °C حداقل دماي کوهرنگ
19 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعدازظهر رشد ابر و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : کمی ابری دربعدازظهرافزایش ابرو وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : قسمتیی ابری دربعدازظهرافزایش ابرو وزش باد،اواخروقت احتمال بارش پراکنده
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
6 °C حداقل دماي لردگان
25 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعدازظهر رشد ابر و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : کمی ابری دربعدازظهرافزایش ابرو وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : قسمتی ابری دربعدازظهرافزایش ابرو وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس