پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۳۹۳/11/05 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه وتصاويرماهواره اي: بررسي نقشه هاي پيش يابي عددی، بیانگر عبور امواج کم دامنه بر فراز استان طی سه روز آینده می باشد. که در برخی ساعات موجب افزایش ابر و وزش باد خواهد شد. طی روز سه شنبه در ارتفاعات مناطق شمال غرب استان وقوع بارش های پراکنده دور از انتظار نیست
صاف،اواخر وقت افزایش ابر صاف،اواخر وقت افزایش ابر صاف،اواخر وقت افزایش ابر
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
-9 °C حداقل دماي شهرکرد
9 °C حداکثر دماي شهرکرد
-6 °C حداقل دماي بروجن
7 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف،اواخر وقت افزایش ابر
چهل و هشت ساعت آينده : قسمتی تا نیمه ابری گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : کمی تا قسمتی ابری، گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
-6 °C حداقل دماي کوهرنگ
7 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف،اواخر وقت افزایش ابر
چهل و هشت ساعت آينده : قسمتی تا نیمه ابری گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : قسمتی ابری، گاهی وزش باد و احتمال بارش پراکنده
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
-1 °C حداقل دماي لردگان
13 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف،اواخر وقت افزایش ابر
چهل و هشت ساعت آينده : قسمتی تا نیمه ابری گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : کمی تا قسمتی ابری، گاهی وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس