پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
1395/۰۷/۰۳ تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاويرماهواره اي: نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر عبور امواج ضعیف طی سه روز آینده از فراز منطقه می باشد. در این مدت آسمانی صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود. پارامتر دما طی این مدت روند کاهشی خواهد داشت
صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد  نسبتا شدید صاف تا کمی ابری در بعدازظهر وزش باد صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد  نسبتا شدید
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
۱ °C حداقل دماي شهرکرد
۲۹ °C حداکثر دماي شهرکرد
۸ °C حداقل دماي بروجن
۲۸ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری ، وزش باد و غبار صبحگاهی
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعدازظهر وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۵ °C حداقل دماي کوهرنگ
۲۷ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعدازظهر وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعدازظهر وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعدازظهر وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۹ °C حداقل دماي لردگان
۳۲ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعدازظهر وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعدازظهر وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
تسريع در برداشت ذرت ِ انگور وگياهان جاليزي به دليل کاهش دما براي روزهاي يکشنبه و دوشنبه
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس