پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
1394/09/06 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه وتصاويرماهواره اي: بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر استقرار جوی نسبتاٌ پایدارتاسه روز آینده بر فراز منطقه می باشد. که طی این مدت در بعضی ساعات خصوصاٌ ساعات بعد ازظهر افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می شود. همچنین به دلیل پایداری نسبی جو، احتمال وقوع غبار صبحگاهی در برخی نقاط دور از انتظار نیست
کمی تا قسمتی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد صاف تا کمی ابری در بعداز ظهر رشد ابر و وزش باد با احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات صاف تا کمی ابری  در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
-9 °C حداقل دماي شهرکرد
14 °C حداکثر دماي شهرکرد
-5 °C حداقل دماي بروجن
15 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : کمی تا قسمتی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف و غبارصبحگاهی، در بعدازظهرافزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعدازظهرافزایش ابر و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
-5 °C حداقل دماي کوهرنگ
14 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعداز ظهر رشد ابر و وزش باد با احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات
چهل و هشت ساعت آينده : صاف، در بعدازظهرافزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعداز ظهر رشد ابر و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
0 °C حداقل دماي لردگان
17 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف، در بعدازظهرافزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعدازظهرافزایش ابر و وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس