پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
1395/۰۵/۰۲ تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاويرماهواره اي: نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر استقرارجوی نسبتا پایدار طی سه روز آینده بر سطح منطقه می باشد. در این مدت آسمان استان صاف، برای ساعات بعدازظهر همراه با افزایش ابر،گاهی وزش باد نسبتا شدید و گرد وخاک پیش بینی می شود. همچنین تا روز دوشنبه با توجه به افزایش سرعت وزش باد بر روی عراق و تشدید جریانات غربی در برخی ساعات پدیده گردوغبار موجب کاهش دید و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.
قسمتی ابری در بعضی ساعات نیمه ابری و وزش باد و گردوخاک قسمتی ابری در بعضی ساعات نیمه ابری و وزش باد قسمتی ابری در بعضی ساعات نیمه ابری و وزش باد و گردوخاک
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
۱۷ °C حداقل دماي شهرکرد
۳۶ °C حداکثر دماي شهرکرد
۱۵ °C حداقل دماي بروجن
۳۳ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : قسمتی ابری در بعضی ساعات نیمه ابری و وزش باد و گردوخاک
چهل و هشت ساعت آينده : غبار آلود دربعدازظهرافزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : کمی ابری دربعدازظهرافزایش ابر، وزش باد و احتمال گردوغبار
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۱۵ °C حداقل دماي کوهرنگ
۳۳ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : قسمتی ابری در بعضی ساعات نیمه ابری و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری دربعدازظهرافزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : کمی ابری دربعدازظهرافزایش ابر، وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۲۰ °C حداقل دماي لردگان
۴۰ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : قسمتی ابری در بعضی ساعات نیمه ابری و وزش باد و گردوخاک
چهل و هشت ساعت آينده : غبار آلود دربعدازظهرافزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : کمی ابری دربعدازظهرافزایش ابر، وزش باد و احتمال گردوغبار
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
1- تنظیم دما (کاهش اختلاف دمای شبانه روز) و انجام تهویه مناسب گلخانه‏ها، سالن‏های پرورش قارچ، انبارها، مرغداری‏ها و دامداری‏ها. 2- عدم آبیاری بارانی در طول روز و موکول کردن عملیات آبیاری به ساعات خنک شبانه روز. 3- مبارزه با آفت کنه نباتی درختان میوه و شستشوی درختان با آب، به علت وجود گرد وغبار. 4- حفاظت از کندوهای زنبور عسل، در برابر باد و گرد وغبار. 5- چیدن میوه درختان درساعات خنک هوا.
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس