پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
1395/۰۸/۰۶ تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاويرماهواره اي: نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر عبورامواج تراز میانی جو طی سه روز آینده از فراز منطقه می باشد. طی این مدت افزایش ابر ، وزش باد پیش بینی می شود
کمی  تا قسمتی ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد،غبار رقیق کمی  تا قسمتی ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد کمی  تا قسمتی ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد،غبار رقیق
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
-۲ °C حداقل دماي شهرکرد
۲۳ °C حداکثر دماي شهرکرد
۲ °C حداقل دماي بروجن
۲۲ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : کمی تا قسمتی ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد،غبار رقیق
چهل و هشت ساعت آينده : کمی تا قسمتی ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۵ °C حداقل دماي کوهرنگ
۲۰ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : کمی تا قسمتی ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : کمی تا قسمتی ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۶ °C حداقل دماي لردگان
۲۷ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : کمی تا قسمتی ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد،غبار رقیق
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : کمی ابری و وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
1- تسریع در برداشت محصولات زراعی باقیمانده (بویژه سیب زمینی). 2- حذف میوه‎‏ها و شاخه‏های آلوده به آفت مغزخوار بادام و سوزاندن آنها
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس