پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۳۹۳/12/15 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه وتصاويرماهواره اي: بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی، بیانگر آسمانی صاف اما همراه با وزش باد نسبتا شدید تا اواخر وقت امروز در سطح استان می باشد. دمای هوا برای صبح شنبه کاهش نسبی خواهد داشت.
صاف   گاهی وزش باد نسبتا شدید صاف تا کمی ابری    گاهی وزش باد نسبتا شدید صاف   گاهی وزش باد نسبتا شدید
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
-11 °C حداقل دماي شهرکرد
13 °C حداکثر دماي شهرکرد
-5 °C حداقل دماي بروجن
11 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد نسبتا شدید
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
-5 °C حداقل دماي کوهرنگ
9 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
-3 °C حداقل دماي لردگان
14 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد نسبتا شدید
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس