پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
1394/02/07 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه وتصاويرماهواره اي: بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر عبور موج تراز میانی جو می باشد لذا برای امروز و فردا ابرناکی ، وزش باد ، گرد و غبار و در برخی نقاط رگبار و رعد وبرق پراکنده پیش بینی می شود . همچنین صبح چهارشنبه دمای هوا کاهش می یابد.
کمی ابری  به تدریج افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده و غبار محلی کمی ابری به تدریج افزایش ابر در برخی نقاط بارش پراکنده و وزش باد کمی ابری به تدریج افزایش ابر در پاره ای نقاط بارش پراکنده و غبار محلی
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
3 °C حداقل دماي شهرکرد
24 °C حداکثر دماي شهرکرد
4 °C حداقل دماي بروجن
23 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : کمی ابری به تدریج افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده و غبار محلی
چهل و هشت ساعت آينده : کمی تا نیمه ابری در بعد از ظهر بارش پراکنده و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
5 °C حداقل دماي کوهرنگ
21 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : کمی ابری به تدریج افزایش ابر در برخی نقاط بارش پراکنده و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : قسمتی ابری گاهی وزش باد در بعد از ظهر افزایش رگبار و رعد و برق و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
9 °C حداقل دماي لردگان
28 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : کمی ابری به تدریج افزایش ابر در پاره ای نقاط بارش پراکنده و غبار محلی
چهل و هشت ساعت آينده : کمی تا نیمه ابری در بعد از ظهر بارش پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس