پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۳۹۳/04/31 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه وتصاوير ماهواره اي : بررسي نقشه هاي پيش يابي عددی بیانگر استقرار جوي نسبتا پايدار در سطح منطقه طی سه روز آینده می باشد. طی این مدت آسمان صاف تا كمي ابري همراه با غبار رقيق و در بعدازظهرها گاهی با وزش باد نسبتا شدید پيش بيني مي شود . براي فردا و خصوصا پنج شنبه و جمعه مجددا روند افزايش نسبي دماي هوا پيش بيني مي شود
صاف  تا كمي ابري همراه با غبار رقیق گاهي وزش باد صاف  تا كمي ابري گاهي وزش باد صاف  تا كمي ابري همراه با غبار رقیق گاهي وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
12 °C حداقل دماي شهرکرد
35 °C حداکثر دماي شهرکرد
16 °C حداقل دماي بروجن
33 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا كمي ابري همراه با غبار رقیق گاهي وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا كمي ابري همراه با غبار رقیق گاهي وزش باد نسبتا شدید
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف وغبار رقیق در بعد از ظهر افزایش ابر، گاهي وزش باد نسبتا شدید
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
14 °C حداقل دماي کوهرنگ
31 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا كمي ابري گاهي وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا كمي ابري گاهي وزش باد نسبتا شدید
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا كمي ابري گاهي وزش باد نسبتا شدید
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
16 °C حداقل دماي لردگان
36 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا كمي ابري همراه با غبار رقیق گاهي وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا كمي ابري همراه با غبار رقیق گاهي وزش باد نسبتا شدید
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف وغبار رقیق در بعد از ظهر افزایش ابر، گاهي وزش باد نسبتا شدید
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس