پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
1394/05/10 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه وتصاويرماهواره اي: بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر عبور امواج ضعیف از فراز منطقه طی سه روز آینده می باشد. در این مدت در بعدازظهرها افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می شود
صاف، در بعدازظهر افزایش ابر، وزش باد صاف، در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد صاف، در بعدازظهر افزایش ابر، وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
10 °C حداقل دماي شهرکرد
32 °C حداکثر دماي شهرکرد
12 °C حداقل دماي بروجن
29 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف، در بعدازظهر افزایش ابر، وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف، در بعدازظهر افزایش ابر، وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف، در بعدازظهر افزایش ابر، وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
13 °C حداقل دماي کوهرنگ
31 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف، در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : کمی ابری، در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف، در بعدازظهر افزایش ابر، وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
21 °C حداقل دماي لردگان
37 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف، در بعدازظهر افزایش ابر، وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف، در بعدازظهر افزایش ابر، وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف، در بعدازظهر افزایش ابر، وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس