پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
1394/06/09 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه وتصاويرماهواره اي: بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر عبور سامانه ای ناپایدار طی سه روز آینده از فراز منطقه می باشد. در این مدت آسمان استان صاف تاکمی ابری در بعدازظهر ها همراه با افزایش ابر وزش باد و وقوع بارشهایی پراکنده در برخی نقاط استان پیش بینی می شود. همچنین افزایش سرعت وزش باد در بعدازظهر روزهای دوشنبه و خصوصا سه شنبه موجب وقوع پدیده گردو غبار و کاهش کیفیت هوا در برخی نقاط استان خواهد شد.
صاف در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد و بارش پراکنده صاف در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد و بارش پراکنده صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد با احتمال بارش پراکنده
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
11 °C حداقل دماي شهرکرد
33 °C حداکثر دماي شهرکرد
13 °C حداقل دماي بروجن
33 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد و بارش پراکنده
چهل و هشت ساعت آينده : غبار صبحگاهی در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید با احتمال بارش پراکنده
هفتاد و دو ساعت آينده : غبار صبحگاهی، در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد با احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
13 °C حداقل دماي کوهرنگ
29 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد و بارش پراکنده
چهل و هشت ساعت آينده : قسمتی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش نسبتاً باد همراه با بارش پراکنده
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف، در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد با احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
18 °C حداقل دماي لردگان
36 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد با احتمال بارش پراکنده
چهل و هشت ساعت آينده : غبار صبحگاهی در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید و بارش پراکنده
هفتاد و دو ساعت آينده : غبار صبحگاهی، در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس