پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۳۹۳/09/03 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه وتصاويرماهواره اي : بررسي نقشه هاي پيش يابي عددی بيانگر تشدید ناپایداری ها از اواخر وقت امروز بر فراز منطقه می باشد با ورود موج ثانوی سامانه بارشی از اواخر وقت امروز مجددا بارش ها در سطح استان آغاز خواهد شد که شدت ناپایداری ها طی روز سه شنبه پیش بینی می گردد فعالیت این سامانه به شکل بارش باران و برف در پاره ای ساعات همراه با رعد و برق و وزش باد خواهد بود در مناطق مستعد بارش تگرگ هم دور از انتظار نیست.
کمی ابری، گاهی وزش باد به تدریج افزایش ابر از اواخر وقت رگبار در ارتفاعات بارش برف کمی ابری، گاهی وزش باد به تدریج افزایش ابر از اواخر وقت رگبار باران و برف کمی ابری، گاهی وزش باد به تدریج افزایش ابر از اواخر وقت رگبار در ارتفاعات بارش برف
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
3 °C حداقل دماي شهرکرد
15 °C حداکثر دماي شهرکرد
6 °C حداقل دماي بروجن
12 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : کمی ابری، گاهی وزش باد به تدریج افزایش ابر از اواخر وقت رگبار در ارتفاعات بارش برف
چهل و هشت ساعت آينده : ابری و بارش باران و رعد و برق در مناطق مرتفع بارش برف گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : قسمتی تا نیمه ابری با احتمال رگبار و رعد و برق به تدریج کاهش ابر و پدیده
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
5 °C حداقل دماي کوهرنگ
12 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : کمی ابری، گاهی وزش باد به تدریج افزایش ابر از اواخر وقت رگبار باران و برف
چهل و هشت ساعت آينده : ابری و بارش باران و برف و رعد و برق گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : قسمتی تا نیمه ابری در پاره ای نقاط رگبار و رعد و برق به تدریج کاهش ابر و پدیده
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
5 °C حداقل دماي لردگان
17 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : کمی ابری، گاهی وزش باد به تدریج افزایش ابر از اواخر وقت رگبار در ارتفاعات بارش برف
چهل و هشت ساعت آينده : ابری و بارش باران و رعد و برق در مناطق مرتفع بارش برف گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : قسمتی تا نیمه ابری در پاره ای نقاط رگبار و رعد و برق به تدریج کاهش ابر و پدیده
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس