پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۳۹۳/07/29 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه وتصاويرماهواره اي : بررسي نقشه هاي پيش يابي عددی بيانگر فعالیت سامانه بارشی دراستان طی امروز می باشد. طی این مدت، در سطح استان، ابرناکی، رگبارورعدوبرق، وزش باد شدید و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی می شود. با خروج این سامانه، تا پایان هفته استقرار جوی پایدار و کاهش محسوس دمای هوا رخ خواهد داد
ابری و رگبار ورعدوبرق و وزش باد شدید  در اواخر وقت کاهش ابر و پدیده ابری همراه با رگبارورعدوبرق و وزش باد شدید، در ارتفاعات احتمال بارش برف، اواخر وقت کاهش ابر ابری و رگبار ورعدوبرق و وزش باد شدید  در اواخر وقت کاهش ابر و پدیده
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
4 °C حداقل دماي شهرکرد
15 °C حداکثر دماي شهرکرد
6 °C حداقل دماي بروجن
13 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : ابری و رگبار ورعدوبرق و وزش باد شدید در اواخر وقت کاهش ابر و پدیده
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
5 °C حداقل دماي کوهرنگ
12 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : ابری همراه با رگبارورعدوبرق و وزش باد شدید، در ارتفاعات احتمال بارش برف، اواخر وقت کاهش ابر
چهل و هشت ساعت آينده : قسمتی ابری گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : قسمتی ابری گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
8 °C حداقل دماي لردگان
16 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : ابری و رگبار ورعدوبرق و وزش باد شدید در اواخر وقت کاهش ابر و پدیده
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس