پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
1395/۰۵/۰۸ تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاويرماهواره اي: نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر استقرار جوی نسبتا پایدار طی سه روز آینده بر منطقه می باشد. در این مدت آسمان استان صاف تا قسمتی ابری در برخی مناطق غبار رقیق ،گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود. همچنین برای این مدت احتمال وقوع پدیده گردوغبار، با منشا مناطق مرکزی کشور، به خصوص در بخشهای شرقی استان دور از انتظار نیست.
صاف تا کمی ابری  در بعد ازظهر وزش باد و احتمال گرد وغبار صاف تا کمی ابری  در بعد ازظهر وزش باد صاف تا کمی ابری  در بعد ازظهر وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
۱۱ °C حداقل دماي شهرکرد
۳۵ °C حداکثر دماي شهرکرد
۱۳ °C حداقل دماي بروجن
۳۴ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعد ازظهر وزش باد و احتمال گرد وغبار
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعد ازظهر وزش باد با احتمال گرد وغبار
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعد ازظهر وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۱۳ °C حداقل دماي کوهرنگ
۳۱ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعد ازظهر وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعد ازظهر وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعد ازظهر وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۲۰ °C حداقل دماي لردگان
۳۸ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعد ازظهر وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعد ازظهر وزش باد با احتمال گرد وغبار
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعد ازظهر وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
1-- تهويه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن هاي پرورش قارچ، انبارها، مرغداری‏ها و دامداریها. 2- عدم آتش زدن كاه وكلش و جاي مزارع گندم و جو برداشت شده جهت جلوگیري از نابودی میكروارگانیسم هاي مفید خاك. 3- محافظت از كندوهای زنبور عسل در برابر وزش باد. 4- پايش فعالیت پروانه مینوز در مزارع سیب زمیني و در صورت مشاهده، مقابله با آن توسط روش غیر شیمیايي. 5- گوگرد پاشي تاكستان های آلوده به سفیدك سطحي براي مبارزه با آن در ساعات خنک روز(ساعات ابتدايي يا پاياني). 6- محافظت مراتع و جنگل‏های منابع طبیعی از آتش‏سوزی، جهت جلوگیری از توسعه آتش بواسطه گرمای هوا و وزش نسبتاً شدید باد. 7- هوادهي استخرهاي پرورش ماهي با توجه به گرمای هوا و كاهش اكسیژن محلول در آب. 8- آبیاري باغات و چیدن میوه‏ها درساعات خنک روز (در ساعات ابتدايي، پاياني و شب هنگام).
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس