پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
1394/11/22 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاويرماهواره اي: بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر ورود سامانه ای ناپایدار به منطقه می باشدکه تا اوایل امشب رگبارهای برف و باران را در برخی مناطق، بخصوص در مناطق غربی و جنوبی استان موجب خواهد شد. روزهای جمعه و شنبه نیز آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود. طی امشب و صبح جمعه، کاهش دما ودر برخی مناطق کاهش دید ومه رقیق پیش بینی می شود.
نیمه ابری تا ابری،گاهی بارش پراکنده ، اوایل شب کاهش ابر نیمه ابری تا ابری،گاهی بارش برف ، اوایل شب کاهش ابر نیمه ابری تا ابری،گاهی مه آلود وبارش برف و باران ، اوایل شب کاهش ابر
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
11- °C حداقل دماي شهرکرد
6 °C حداکثر دماي شهرکرد
11- °C حداقل دماي بروجن
5 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری،گاهی بارش پراکنده ، اوایل شب کاهش ابر
چهل و هشت ساعت آينده : صاف و مه صبحگاهی
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
14- °C حداقل دماي کوهرنگ
3 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری،گاهی بارش برف ، اوایل شب کاهش ابر
چهل و هشت ساعت آينده : صاف
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
5- °C حداقل دماي لردگان
5 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری،گاهی مه آلود وبارش برف و باران ، اوایل شب کاهش ابر
چهل و هشت ساعت آينده : صاف و مه صبحگاهی
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
1- خوداری از هرس باغات میوه قبل از سپری شدن فصل سرد 2- پوشاندن تنه درختان با گونی جهت جلوگیری از خسارت جوندگان 3- خاک دهی پای درختان که به علت عملیات کشاورزی یا بارندگی بیرون قرار گرفته به منظور جلو گیری از سرمازدگی ریشه ها 4-تهويه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن هاي پرورش قارچ و انبارها به دلیل كاهش محسوس دما 5-كنترل ذخیره سوخت واحدهاي تولیدي قارچ خوراكي و مرغداري ها و گلخانه ها 6-حفوظ نمودن ساقه نهال هاي جوان در مقابل جوندگان مانند خرگوش 7-هدايت آبهاي حاصل از بارش به مزارع و باغات جهت انجام يخ آب و به منظور مبارزه با آفات و جوندگان موذي 8-مبارزه با جوندگان در مزارع گندم، جو و زعفران با استفاده از طعمه مسموم 9-تهويه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداري ها و دامداري ها به دلیل كاهش محسوس دما
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس