پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
1394/09/04 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه وتصاويرماهواره اي: بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر استقرار جوی پایدارتا پایان هفته بر فراز منطقه می باشد. که طی این مدت در بعضی ساعات خصوصاٌ ساعات بعد ازظهر افزایش ابر و وزش ملایم باد پیش بینی می شود. همچنین به دلیل پایداری جو، احتمال وقوع غبار صبحگاهی در برخی نقاط دور از انتظار نیست
صاف تا کمی ابری و وزش باد صاف تا کمی ابری و وزش باد صاف تا کمی ابری و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
-9 °C حداقل دماي شهرکرد
13 °C حداکثر دماي شهرکرد
-7 °C حداقل دماي بروجن
11 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : غبارصبحگاهی، در بعدازظهرافزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : قسمتی ابری گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
-6 °C حداقل دماي کوهرنگ
13 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف، در بعدازظهرافزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : قسمتی ابری گاهی نیمه ابری و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
1 °C حداقل دماي لردگان
18 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف، در بعدازظهرافزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : قسمتی ابری گاهی وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس