پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۳۹۳/07/28 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه وتصاويرماهواره اي : بررسي نقشه هاي پيش يابي عددی بيانگر فعالیت یک سامانه بارشی دراستان برای 48 ساعت آینده می باشد . طی این مدت ابرناکی ، رگبار و رعد و برق ، وزش باد شدید در ارتفاعات بارش برف و در مناطق مستعد بارش تگرگ در سطح استان پیش بینی می شود . با خروج این سامانه برای روزهای چهارشنبه و پنج شنبه کاهش محسوس دمای هوا رخ خواهد داد
نیمه ابری در برخی ساعات  بارش پراکنده و وزش باد شدید در اواخر وقت ابری نیمه ابری تا ابری گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید نیمه ابری در برخی ساعات  بارش پراکنده و وزش باد شدید در اواخر وقت ابری
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
8 °C حداقل دماي شهرکرد
21 °C حداکثر دماي شهرکرد
9 °C حداقل دماي بروجن
19 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : نیمه ابری در برخی ساعات بارش پراکنده و وزش باد شدید در اواخر وقت ابری
چهل و هشت ساعت آينده : ابری و رگبار ورعدوبرق و وزش باد شدید در اواخر وقت کاهش ابر و پدیده
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
8 °C حداقل دماي کوهرنگ
15 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید
چهل و هشت ساعت آينده : ابری همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید، در ارتفاعات احتمال بارش برف، اواخر وقت کاهش ابر
هفتاد و دو ساعت آينده : قسمتی ابری گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
13 °C حداقل دماي لردگان
24 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : نیمه ابری در برخی ساعات بارش پراکنده و وزش باد شدید در اواخر وقت ابری
چهل و هشت ساعت آينده : ابری و رگبار ورعدوبرق و وزش باد شدید در اواخر وقت کاهش ابر و پدیده
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس