پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۳۹۳/09/05 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه وتصاويرماهواره اي :ببررسي نقشه هاي پيش يابي عددی بيانگر خروج سامانه بارشی از سطح منطقه می باشد . در 24 ساعت آینده آسمانی صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر رشد ابر و وزش باد در پاره ای نقاط مه صبحگاهی و کاهش نسبی دما پیش بینی می شود . طی روز جمعه و شنبه امواج کم دامنه ای از فراز منطقه عبور می کنند که موجب افزایش ابر و در پاره ای نقاط بارش پراکنده خواهند شد.
کمی تا قسمتی ابری در بعد از ظهر رشد ابر و وزش باد در پاره ای نقاط مه صبحگاهی قسمتی تا نیمه ابری در بعد از ظهر رشد ابر و وزش باد در پاره ای نقاط مه صبحگاهی کمی تا قسمتی ابری در بعد از ظهر رشد ابر و وزش باد در پاره ای نقاط مه صبحگاهی
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
8- °C حداقل دماي شهرکرد
6 °C حداکثر دماي شهرکرد
8- °C حداقل دماي بروجن
6 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : کمی تا قسمتی ابری در بعد از ظهر رشد ابر و وزش باد در پاره ای نقاط مه صبحگاهی
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در پاره ای نقاط مه صبحگاهی گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد در بعد از ظهر افزایش ابر
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
9- °C حداقل دماي کوهرنگ
5 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : قسمتی تا نیمه ابری در بعد از ظهر رشد ابر و وزش باد در پاره ای نقاط مه صبحگاهی
چهل و هشت ساعت آينده : کمی تا قسمتی ابری در پاره ای نقاط مه صبحگاهی گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : کمی تا قسمتی ابری گاهی وزش باد در بعد از ظهر افزایش ابر
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
4- °C حداقل دماي لردگان
10 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : کمی تا قسمتی ابری در بعد از ظهر رشد ابر و وزش باد در پاره ای نقاط مه صبحگاهی
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری ، گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری،گاهی وزش باد در بعد از ظهر افزایش ابر
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس