پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
1394/04/12 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه وتصاويرماهواره اي: بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر استقرار جوی پایدار طی سه روز آینده بر فراز منطقه می باشد. طی این مدت در بعدازظهرها افزایش ابر و وزش باد و احتمال پدیده گردو خاک پیش بینی می شود. دمای هوا از فردا تا اواسط هفته با شیب ضعیفی، افزایش خواهد یافت . با توجه به افزایش سرعت وزش باد بر روی کشور عراق، وقوع پدیده گردو غبار در عصر روز شنبه و طی روز یکشنبه در برخی نقاط دور از انتظار نیست.
صاف، در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد صاف در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد   صاف، در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
13 °C حداقل دماي شهرکرد
33 °C حداکثر دماي شهرکرد
13 °C حداقل دماي بروجن
31 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف، در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف، در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد و احتمال گردوخاک
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف، در بعدازظهر افزایش ابر، وزش باد واحتمال گردوغبار
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
15 °C حداقل دماي کوهرنگ
31 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف، در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف در بعداز ظهر افزایش ابرو وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
21 °C حداقل دماي لردگان
38 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف، در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف، در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد و احتمال گردوخاک
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف، در بعدازظهر افزایش ابر، وزش باد واحتمال گردوغبار
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس