پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۳۹۳/10/01 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه وتصاويرماهواره اي بررسي نقشه هاي پيش يابي عددی، بیانگر استقرار جوی نسبتا پایدار تا اواخر وقت امروز بر فراز استان می باشد. از اوایل وقت فردا یک موج کم دامنه از فراز منطقه عبور خواهد کرد که موجب افزایش ابر بر فراز استان خواهد شد.طی این مدت وقوع بارش های پراکنده در پاره ای نقاط بویژه در ارتفاعات دور از انتظار نیست.
صاف تا کمی ابری ، گاهی  وزش باد صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
9- °C حداقل دماي شهرکرد
9 °C حداکثر دماي شهرکرد
4- °C حداقل دماي بروجن
8 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری ، گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : کمی تا قسمتی ابری، گاهی وزش باد و احتمال بارش پراکنده
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
9- °C حداقل دماي کوهرنگ
7 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : کمی تا قسمتی ابری، گاهی وزش باد و احتمال بارش پراکنده
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
1 °C حداقل دماي لردگان
12 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : کمی تا قسمتی ابری، گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس