پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
1395/۰۷/۰۷ تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاويرماهواره اي: نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر عبور امواج ضعیف طی سه روز آینده از فراز منطقه می باشد. در این مدت آسمانی صاف در بعضی ساعات همراه با وزش باد نسبتا شدید و در برخی نقاط غبار رقیق پیش بینی می شود. در این مدت احتمال خیزش گردوخاک محلی در برخی مناطق وجود دارد. کاهش نسبی دما نیز تا اواسط هفته آینده پیش بینی می شود.
صاف گاهی وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک صاف گاهی وزش باد نسبتا شدید صاف گاهی وزش باد نسبتا شدید
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
۲ °C حداقل دماي شهرکرد
۲۷ °C حداکثر دماي شهرکرد
۶ °C حداقل دماي بروجن
۲۵ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک
چهل و هشت ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد نسبتا شدید
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۵ °C حداقل دماي کوهرنگ
۲۳ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد نسبتا شدید
چهل و هشت ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد نسبتا شدید
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد نسبتا شدید
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۱۰ °C حداقل دماي لردگان
۲۹ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد نسبتا شدید
چهل و هشت ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد نسبتا شدید
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد نسبتا شدید
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
با توجه به روند کاهشی دما و وزش باد نسبتاً شدید در روزهای آینده، به کشاورزان و باغداران عزیز موارد زیر توصیه می‏گردد: 1- تسریع در برداشت محصولات زراعی و باغی، بویژه ذرت و انگور. 2- هرس سبز درختان گردو برداشت شده، جهت بازیابی شاخه‏های هرس شده در فرصت باقیمانده. 3- حذف میوه‎‏ها و شاخه‏های آلوده به آفت مغزخوار بادام و سوزاندن آنها در باغ. 4- آخرین فرصت باقیمانده برای کشت کلزا.
از روز جمعه تا اواسط هفته آینده روند کاهش دما پیش بینی می شود تسریع در برداشت محصول و عدم کشت کلزار در نواحی سرد استان از انجام عملیات محلول پاشی در مواقعی که وزش باد زیاد است خوداری شود
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس