پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
1394/03/01 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه وتصاويرماهواره اي: بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر عبور موجی از فراز منطقه، طی سه روز آینده می باشد. در این مدت در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید را انتظار داریم . روز شنبه علاوه بر افزایش سرعت وزش باد, بارش های پراکنده، گاهی با رعد و برق در برخی نقاط استان، خصوصا نیمه جنوبی پیش بینی می شود. طی این مدت رخداد پدیده گرد و غبار، سبب کاهش دید وکیفیت هوا در سطح استان خواهد شد.
صاف، دربعدازظهر وزش باد، افزایش ابر و گردوغبار صاف ، در بعدازظهر وزش باد، افزایش ابر صاف، دربعدازظهر وزش باد،افزایش ابر و گردوغبار
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
5 °C حداقل دماي شهرکرد
28 °C حداکثر دماي شهرکرد
9 °C حداقل دماي بروجن
25 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف، دربعدازظهر وزش باد، افزایش ابر و گردوغبار
چهل و هشت ساعت آينده : قسمتی تا نیمه ابری و غبار آلود، دربعدازظهر وزش باد نسبتا شدید و احتمال بارش پراکنده
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری، غبار آلود ودر بعدازظهر وزش باد نسبتا شدید
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
10 °C حداقل دماي کوهرنگ
24 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف ، در بعدازظهر وزش باد، افزایش ابر
چهل و هشت ساعت آينده : قسمتی تا نیمه ابری، در بعدازظهر وزش باد نسبتا شدید در بعضی ساعات رگبار پراکنده ورعدوبرق
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری و وزش باد نسبتا شدید با احتمال غبار رقیق
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
13 °C حداقل دماي لردگان
31 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف، دربعدازظهر وزش باد،افزایش ابر و گردوغبار
چهل و هشت ساعت آينده : قسمتی تا نیمه ابری و غبار آلود، دربعدازظهر وزش باد نسبتا شدید و بارش پراکنده با رعدو برق
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری، غبار آلود ودر بعدازظهر وزش باد نسبتا شدید
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس