پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۳۹۳/12/13 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه وتصاويرماهواره اي: بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی، بیانگر عبور موج ضعیف از فراز منطقه تا اواخر وقت امروز در سطح استان می باشد که در این مدت سبب افزایش ابر ، وزش باد و بارش هایی برای برخی نقاط شمال غربی استان خواهد شد،فردا جو نسبتا پایدار برقرار است و مجددا اوایل روز جمعه با عبور موج ضعیف دیگری افزایش ابر و در نواحی شمالغربی بارش پراکنده انتظار می رود
قسمتی ابری  در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد نیمه ابری تا ابری  با احتمال بارش  پراکنده  و وزش باد قسمتی ابری  در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
5- °C حداقل دماي شهرکرد
13 °C حداکثر دماي شهرکرد
-2 °C حداقل دماي بروجن
10 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : قسمتی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : کمی ابری گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : کمی تا قسمتی ابری و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
-1 °C حداقل دماي کوهرنگ
8 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری با احتمال بارش پراکنده و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : کمی ابری گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : قسمتی تا نیمه ابری با احتمال بارش پراکنده و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
-1 °C حداقل دماي لردگان
15 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : قسمتی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : کمی ابری گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : کمی تا قسمتی ابری و وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس