پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
1395/۰۶/۰۳ تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاويرماهواره اي: نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر عبور امواج کم دامنه بر فراز منطقه طی سه روز آینده می باشد. در این مدت آسمان استان کمی ابری، در برخی نقاط توام با غبار رقیق و درساعات بعدازظهر همراه با افزایش ابر وگاهی وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می شود. از روز جمعه تا اواسط هفته آینده روند افزایش نسبی دمای هوا مورد انتظار است.
صاف در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد صاف در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد صاف  تا کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
۷ °C حداقل دماي شهرکرد
۳۰ °C حداکثر دماي شهرکرد
۷ °C حداقل دماي بروجن
۲۸ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۱۰ °C حداقل دماي کوهرنگ
۲۹ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۱۸ °C حداقل دماي لردگان
۳۶ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
.
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس