پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
1394/07/17 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه وتصاويرماهواره اي: بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر عبور موجی از فراز منطقه طی شبانه روزآینده می باشد. طی این مدت افزایش ابر، وزش باد نسبتا شدید و رگبارهای موقتی با رعدوبرق در برخی نقاط، (خصوصا در مناطق شمال غرب وجنوب غرب استان) و از شنبه روند کاهش نسبی دما پیش بینی می شود. همچنین به دلیل افزایش سرعت وزش باد درسطح منطقه، وقوع پدیده گردوخاک طی امروز دور از انتظار نیست
کمی تا نیمه ابری، گاهی وزش بادنسبتا شدید و گردوخاک کمی تا نیمه ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید و رگبار پراکنده و رعدوبرق کمی تا نیمه ابری، گاهی وزش بادنسبتا شدید و گردوخاک با احتمال رگبار و رعدو برق
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
5 °C حداقل دماي شهرکرد
25 °C حداکثر دماي شهرکرد
8 °C حداقل دماي بروجن
24 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : کمی تا نیمه ابری، گاهی وزش بادنسبتا شدید و گردوخاک
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تاکمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تاکمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
6 °C حداقل دماي کوهرنگ
21 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : کمی تا نیمه ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید و رگبار پراکنده و رعدوبرق
چهل و هشت ساعت آينده : کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تاکمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
11 °C حداقل دماي لردگان
29 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : کمی تا نیمه ابری، گاهی وزش بادنسبتا شدید و گردوخاک با احتمال رگبار و رعدو برق
چهل و هشت ساعت آينده : صاف در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تاکمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس