پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
1394/06/05 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه وتصاويرماهواره اي:بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر عبور امواج ضعیف طی سه روز آینده از فراز منطقه می باشد. در این مدت آسمان استان صاف تاکمی ابری در بعدازظهر ها همراه با افزایش ابر وزش باد پیش بینی می شود. طی این مدت احتمال وقوع بارشهای رگباری و پراکنده در ارتفاعات شمالی استان وجود دارد و همینطور افزایش سرعت وزش باد و احتمال وقوع گردو خاک در برخی نقاط انتظار میرود.
صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد با احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
8 °C حداقل دماي شهرکرد
31 °C حداکثر دماي شهرکرد
11 °C حداقل دماي بروجن
30 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : غبار صبحگاهی در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد با احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات
هفتاد و دو ساعت آينده : غبار صبحگاهی در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد با احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
11 °C حداقل دماي کوهرنگ
28 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد با احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات
چهل و هشت ساعت آينده : کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد با احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات
هفتاد و دو ساعت آينده : کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد با احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
15 °C حداقل دماي لردگان
36 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس