پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
1395/۱۲/۰۹ تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاويرماهواره اي: بر اساس تحلیل آخرین داده های هواشناسی طی سه روز آینده آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد در سطح استان پیش بینی می شود و از روز پنج شنبه با ورود یک سامانه بارشی به تدریج بارش باران و برف ، وزش باد و گاهی رعد و برق انتظار می رود
صاف تا کمی ابری  گاهی وزش باد صاف تا کمی ابری  گاهی وزش باد صاف تا کمی ابری  گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
-۸ °C حداقل دماي شهرکرد
۱۴ °C حداکثر دماي شهرکرد
-۴ °C حداقل دماي بروجن
۱۲ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد از اواخر وقت افزایش ابر
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
-۷ °C حداقل دماي کوهرنگ
۱۱ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد از اواخر وقت افزایش ابر
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۰ °C حداقل دماي لردگان
۱۶ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد از اواخر وقت افزایش ابر
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
توصیه می شود باغدارانی که قصد انجام محلول پاشی و استفاده از روغن ولک را دارند با توجه به شرایط پایدار جوی تا روز چهارشنبه اقدام نمایند
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس