پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۳۹۳/08/30 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه وتصاويرماهواره اي : بررسي نقشه هاي پيش يابي عددی بيانگر ورود سامانه ای ناپایدار از بعدازظهر امروز به کشور خواهد بود که بتدریج موجب افزایش ابر، وزش باد نسبتا شدید و رگبار باران در برخی نقاط استان و بارش برف در شمالغرب استان خواهد شد .موج اول این سامانه تا اواسط هفته آینده در منطقه فعال خواهد بود.بیشترین فعالیت این سامانه برای غرب و شمالغرب استان خواهد بود.
کمی تا قسمتی ابری  گاهی وزش باد  به تدریج افزایش ابر و اواخر وقت احتمال بارش پراکنده  قسمتی تا نیمه ابری، گاهی وزش باد و اواخر وقت بارش باران و برف کمی تا قسمتی ابری  گاهی وزش باد  به تدریج افزایش ابر و اواخر وقت احتمال بارش پراکنده
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
3- °C حداقل دماي شهرکرد
14 °C حداکثر دماي شهرکرد
2- °C حداقل دماي بروجن
13 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : کمی تا قسمتی ابری گاهی وزش باد به تدریج افزایش ابر و اواخر وقت احتمال بارش پراکنده
چهل و هشت ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری در برخی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد در ارتفاعات بارش برف
هفتاد و دو ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری در برخی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد نسبتا شدید
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
2- °C حداقل دماي کوهرنگ
10 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : قسمتی تا نیمه ابری، گاهی وزش باد و اواخر وقت بارش باران و برف
چهل و هشت ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران و برف و رعد و برق و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری در برخی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد،در ارتفاعات بارش برف
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
3 °C حداقل دماي لردگان
18 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : کمی تا قسمتی ابری گاهی وزش باد به تدریج افزایش ابر و اواخر وقت احتمال بارش پراکنده
چهل و هشت ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری در برخی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری در برخی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد نسبتا شدید
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس