پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۳۹۳/05/04 تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه وتصاويرماهواره اي : بررسي نقشه هاي پيش يابي عددی بیانگر استقرار جوي نسبتا پايدار در سطح منطقه طی سه روز آینده می باشد. طی این مدت آسمان صاف تا كمي ابري همراه با غبار رقيق و در بعدازظهرها گاهی وزش باد نسبتا شدید پيش بيني مي شود.در اين مدت همچنان استقرار توده هواي گرم را در سطح منطقه خواهيم داشت
صاف  تا كمي ابري همراه با غبار رقیق گاهي وزش باد نسبتا شدید صاف  تا كمي ابري همراه با غبار رقیق گاهي وزش باد نسبتا شدید صاف  تا كمي ابري همراه با غبار رقیق گاهي وزش باد نسبتا شدید
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
12 °C حداقل دماي شهرکرد
35 °C حداکثر دماي شهرکرد
13 °C حداقل دماي بروجن
33 °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا كمي ابري همراه با غبار رقیق گاهي وزش باد نسبتا شدید
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا كمي ابري همراه با غبار رقیق گاهي وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا كمي ابري همراه با غبار رقیق گاهي وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
14 °C حداقل دماي کوهرنگ
35 °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا كمي ابري همراه با غبار رقیق گاهي وزش باد نسبتا شدید
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا كمي ابري همراه با غبار رقیق گاهي وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا كمي ابري همراه با غبار رقیق گاهي وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
19 °C حداقل دماي لردگان
40 °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا كمي ابري همراه با غبار رقیق گاهي وزش باد نسبتا شدید
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا كمي ابري همراه با غبار رقیق گاهي وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا كمي ابري همراه با غبار رقیق گاهي وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس